Startsida

Om företaget

Euro/Nemo

Tjänster

Kontakt

Galleri

Länkar

Företaget startade 2011 och drivs som enskild firma.  

Tanken på eget företag har funnits ett tag och efter cirka sex års naturvårdsarbete på länsstyrelser och Upplandsstiftelsen så bestämde jag mig för att satsa! Jag har utbildning inom motorsågning (motorsågskörkort nivå AB), hästskötsel och hästkörning. Detta kompletterar min tidigare magisterutbildning vid Uppsala Universitet som jag tog hösten 2004. Under mina år har jag arbetat med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), regional miljöövervakning (RMÖ), GIS samt framtagandet av Västmanlands brandstrategi. Jag har även varit delaktig i att ta fram en fjärilsbok för dagfjärilar i Västmanlands län. Inom arbetet med ÅGP har jag bl.a. utfört och organiserat olika inventeringar av växter, fjärilar och träd.

2010 har jag arbetat hos Jannes Natur & Miljö AB med röjningsarbeten, fjärilsinventeringar, slåtter, växtinventering samt tagit fram skötselplaner och gjort kartor. Har även gått flera hästkörningskurser samt kört hästar hos vänner.

Dokumentation med hjälp av kameran är något som alltid sker, gå gärna in på Galleriet och titta!

2012 flyttade jag upp till Rättvik med Euro och året efter köptes Nemo in. Här har vi nu en gård (Giftings Gård i Ingels) med lite mark som hästarna får sköta, både genom bete men även slåtter. Det har varit en del uppdrag på skogskörning, marknader, bröllop och fjärilsguidning med häst & vagn.

Vi har även haft praktikant i företaget samt lite körkurser.