Startsida

Om företaget

Euro/Nemo

Tjänster

Kontakt

Galleri

Länkar

 

Inventeringar

Inventering av träd, kärlväxter, kryptogamer och fjärilar samt förslag på åtgärder för att gynna dessa. Även inventering av lodjur och varg kan erbjudas.

Inventering av ängsskära i Uppland.

Inventering av ängsskära i Uppland.

 Guidningar

Olika naturvårdsinriktade guidningar kan erbjudas samt kurser och föredrag om trädens olika värden samt skötselbehov.

Kultur/naturbetingade skötselplaner

Utifrån inventeringar av natur- och kulturvärden kan jag sammanställa dessa och skriva planer för hur dessa värden bäst bevaras och ev. även utvecklas.

Trädfällning

Nedtagning av träd och ev. buskar t.ex. i syfte att friställa skyddsvärda träd samt för växter.

Vi utför dessutom stämplingar inför gallring/naturvårdsåtgärder, stängslingar, uppmärkning av t.ex. naturreservatsgränser.

Bortforslingen

Till detta använder jag mina ardennrar för att transportera bort material där skotare inte kan komma in eller att den orsakar skador på marken eller träden. Använder både lunningsredskap, kälkar samt skogsvagn. Griplastarvagn används också.

Slåtter

Tack vare ardennrarna utför jag även slåtter och räfsning med dessa. Utöver den typen av slåtter kan jag använda lie samt röjsåg med gräsklinga.

 

 

Slädtur

Slädturer för tre vuxna kan ordnas, vi kan diskutera var och hur långt - eller så åker vi den tur jag föreslår. Finns möjlighet att åka från 3-6 personer. Även större grupper är möjligt, vänligen ta kontakt för upplägg.

Pris: Vuxna - 200 kr, barn 1 år till 18 år 100 kr.

Kvällstid med facklor: Vuxna - 250 kr, barn 1 år till 18 år 150 kr.

Häst och vagn

Turer efter förfrågan med häst och flakvagn med plats för 12 personer.

Pris: Vuxna - 200 kr, barn 1 år och uppåt 100 kr, barn under 1 år gratis.

Fjärilsguidning med häst och vagn

Vi åker häst och vagn samtidigt som det blir guidning om fjärilar och dess behov och vi stannar till några gånger på väg ner till badplatsen i Nedre Gärdsjö för att titta efter fjärilar. Där dukas det upp fika samtidigt som vi kan titta på vattenorganismer i vattenkikaren och titta i böcker om fjärilar!

Turerna körs efter förfrågan, kontakt tas med Green Owl Travel.

Bröllop

En trilla finns i företaget som kan ta er till eller från bröllopet eller en vacker tur i andra sammanhang. Vi har dessutom tillgång till andra vagnar, t.ex. kaleschen nedan. På vintern har vi gärna alternativet släde! Utgångspunkt är Rättvik med omnejd.

Grundpris 3 500 kr i Rättvik med stilren mörk klädsel. Önskas Rättviksdräkt tillkommer 300 kr. Vi kör även i andra orter runt Rättvik, t.ex. Leksand. Då tillkommer reseersättning.

Kalesch.

 

 

Trilla.

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor